Skip to content

 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELUNIU PRZY UL. ROOSEVELTA
§ 1. Wysokość cen i opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym oraz za korzystanie z cmentarza komunalnego:
1) opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób ziemny na okres 20 lat:

 • a) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 – 230,00 zł,
 • b) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami – 460,00 zł,
 • c) grób ziemny rodzinny, w którym składa się trumny ze zwłokami – 920,00 zł,
 • d) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się urnę – 460,00 zł,
 • e) grób ziemny rodzinny w którym składa się urnę – 920,00 zł;

2) za przedłużenie o 1 rok praw do udostępnionego miejsca grzebalnego pod grób ziemny:

 • a) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 – 11,50 zł,
 • b) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami – 23,00 zł,
 • c) grób ziemny rodzinny, w którym składa się trumny ze zwłokami – 46,00 zł,
 • d) grób ziemny pojedynczy, w którym składa się urnę – 23,00 zł,
 • e) grób ziemny rodzinny, w którym składa się urny – 46,00 zł;

3) za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany:

 • a) grób pojedynczy murowany, w którym składa się trumnę ze zwłokami – 920,00 zł,
 • b) grób pojedynczy murowany, w którym składa się urnę – 920,00 zł,
 • c) grób rodzinny murowany w którym składa się trumny ze zwłokami– 1 840,00 zł,
 • d) grób rodzinny w którym składa się urny - 1 840,00 zł;

4) za udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat:

 • a) nisza urnowa o wymiarach 40 x 46 x 40 – 2 500,00 zł,
 • b) nisza urnowa o wymiarach 79 x 46 x 40 – 3 000,00 zł;

5) za przedłużenie o 1 rok praw do udostępnionego miejsca w kolumbarium:

 • a) nisza urnowa o wymiarach 40 x 46 x 40 – 125,00 zł,
 • b) nisza urnowa o wymiarach 79 x 46 x 40 – 150,00 zł;

6) za wykopanie grobu ziemnego, przygotowanie do pogrzebu, zasypanie i uformowanie mogiły:

 • a) grób płytki – 460,00 zł,
 • b) grób głębinowy – 805,00 zł,
 • c) grób dziecięcy – 230,00 zł,
 • d) grób urnowy – 115,00 zł;

7) za przygotowanie grobu murowanego do pogrzebu, w tym otwarcie i zamknięcie komory, w której składa się:

 • a) urny - 150,00 zł,
 • b) trumny – 345,00 zł;

8) za przygotowanie niszy do pogrzebu, w tym otwarcie i zamknięcie niszy w kolumbarium, w której składa się urnę:

 • a) o wymiarach 40 x 46 x 40 – 150,00 zł,
 • b) o wymiarach 79 x 46 x 40 – 150,00 zł;

9) dodatkowa opłata za wykopanie w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca każdego roku:

 • a) grobu ziemnego – 172,50 zł,
 • b) grobu urnowego – 86,25 zł;

10) opłata za obsługę pogrzebu – 115,00 zł;

11) opłata za każdorazowy wpis do księgi cmentarnej – 23,00 zł;

12) opłata za jednorazowe zezwolenie na wejście na teren cmentarza w celu wykonania nagrobka, piwnicy lub grobowca – 230,00 zł;

13) opłata za ekshumacje:

 • a) w trakcie 20 lat:
 • - z grobu głębinowego – 1 380,00 zł,
 • - z grobu płytkiego – 920,00 zł,
 • - zwłok dziecka – 575,00 zł,
 • - urny – 345,00 zł,
 • b) po 20 latach:
 • - z grobu głębinowego – 920,00 zł,
 • - z grobu płytkiego – 575,00 zł,
 • - zwłok dziecka – 287,50 zł,
 • - urny – 172,50 zł,
 • c) dodatkowa opłata za ekshumację zwłok i szczątków w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca każdego roku – 172,50 zł;

14) podjęcie czynności formalno-prawnych związanych z ekshumacją zwłok i szczątków z jednego grobu – 115,00 zł.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2 i 5 pobiera się:
1) za okres 20 lat – w przypadku, gdy dotychczasowy dysponent grobu (ziemnego i kolumbarium) zgłosi za-strzeżenie przeciw ponownemu użyciu grobu do chowania;
2) za okres równy ilości lat, które minęły od daty dokonania ostatniego pochówku – w przypadku, gdy dyspo-nent grobu (ziemnego i kolumbarium) zgłosi zamiar dochowania kolejnej osoby zmarłej do istniejącego grobu;
3) za okres równy ilości lat, które minęły od daty dokonania rezerwacji grobu (ziemnego i kolumbarium) – w przypadku, gdy pochówek pierwszej osoby zmarłej dokonywany jest po upływie 12 miesięcy licząc od daty rezerwacji grobu.
§ 3. Opłaty, o których mowa w ust. 6-9 i 13, nie obejmują prac związanych w rozbiórką i ponownym usta-wieniem nagrobków.
§ 4. Opłaty określone w § 1 są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek od towarów i usług.